لب شکری

لب شکری چیست

لب شکری چیست

لب شکری نقص زمان تولد است. لب شکری می تواند تنها یک شکاف کوچک در لب باشد. همچنین می تواند یک شکاف لب باشد که تا پایین بینی امتداد پیدا کرده است. شکاف کام می تواند در یک یا دو طرف سقف دهان وجود داشته باشد. ممکن است کل طول…