فقر ویتامین بی 12، فولات، یا آهن.

آفت دهان کودکان

آفت دهان کودکان

آفت دهان کودکان زخم های آفتی از رایج ترین زخم های دهان در همه سنین خصوصاً کودکان هستند که بسیار دردناکند. عوامل روانی و رژیم های خاص غذایی در بوجود آمدن آنها بی تأثیر نیستند. خوشبختانه با راه های درمانی نوین و اقدامات حمایتی می توان درد آنها را تسکین…