کلینیک تخصصی دندانپزشکی دکتر اکرم ابراهیمی با توجه به استاندارد های روانشناسی کودک زیر نظر متخصصین این امر طراحی شده است تا با بهره گیری از استاندارد های بهداشتی در محیطی آرام و کودکانه تا حد امکان، بهترین خدمات دندانپزشکی کودکان را ارائه دهد.
دندانپزشکی تحت بیهوشی در دندانپزشکی دکتر اکرم ابراهیمی متخصص دندانپزشکی کودکان در کرج

آموزش بهداشت و مشاوره

آموزش بهداشت و مشاوره در مورد روش های پیشگیری و مراقبت های دهانی با توجه به سن وشرایط هر کودک  

Read more
دندانپزشکی تحت بیهوشی در دندانپزشکی دکتر اکرم ابراهیمی متخصص دندانپزشکی کودکان در کرج

ارتودنسی پیشگیری

ارایه درمان های  ارتودنسی پیشگیری برای جلوگیری از دست دادن پیش از موعد دندانها در سنین پایین

Read more
دندانپزشکی تحت بیهوشی در دندانپزشکی دکتر اکرم ابراهیمی متخصص دندانپزشکی کودکان در کرج

دندانپزشکی تحت بیهوشی

درمان های دندانپزشکی تحت بیهوشی کودکان غیر همکار که مبتلا به ترس و اضطراب غیر قابل کنترل هستند

Read more
دندانپزشکی تحت بیهوشی در دندانپزشکی دکتر اکرم ابراهیمی متخصص دندانپزشکی کودکان در کرج

درمان کودکان خاص

متخصص درمان کودکان با نیازمندی های خاص با روشهای روانشناسی کودکان

Read more
دکتر اکرم ابراهیمی متخصص دندانپزشکی کودکان فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی از دانشکده دندانپزشکی تهران در سال 1378میباشد وی پس از گذراندن دوره تخصصی دندانپزشکی کودکان و کسب بورد تخصصی به عنوان هیئت علمی در دانشکده دندانپزشکی تبریز مشغول به تدریس شد. او در سال 1393 به عنوان هیئت علمی به دانشکده دندانپزشکی البرز منتقل گردید.
بیوگرافی

چرا ما ؟

کلینیک تخصصی دندانپزشکی دکتر اکرم ابراهیمی یکی از کلینیک های دندانپزشکی کودکان است است که با توجه به استاندارد های روانشناسی کودک زیر نظر متخصصین این امر طراحی شده است تا با بهره گیری از استاندارد های بهداشتی در محیطی آرام و کودکانه تا حد امکان، بهترین خدمات دندانپزشکی کودکان را ارائه دهد.

چرا ما ؟
دندانپزشکی تحت بیهوشی در دندانپزشکی دکتر اکرم ابراهیمی متخصص دندانپزشکی کودکان در کرج

متخصص درمان کودکان با نیازمندی های خاص با روشهای روانشناسی کودکان

دندانپزشکی تحت بیهوشی در دندانپزشکی دکتر اکرم ابراهیمی متخصص دندانپزشکی کودکان در کرج

درمان های دندانپزشکی تحت بیهوشی کودکان غیر همکار که مبتلا به ترس و اضطراب غیر قابل کنترل هستند

دندانپزشکی تحت بیهوشی در دندانپزشکی دکتر اکرم ابراهیمی متخصص دندانپزشکی کودکان در کرج

آموزش بهداشت و مشاوره در مورد روش های پیشگیری و مراقبت های دهانی با توجه به سن وشرایط هر کودک