کلینیک تخصصی دندانپزشکی دکتر اکرم ابراهیمی با توجه به استاندارد های روانشناسی کودک زیر نظر متخصصین این امر طراحی شده است تا با بهره گیری از استاندارد های بهداشتی در محیطی آرام و کودکانه تا حد امکان، بهترین خدمات دندانپزشکی کودکان را ارائه دهد.
دندانپزشکی تحت بیهوشی در دندانپزشکی دکتر اکرم ابراهیمی متخصص دندانپزشکی کودکان در کرج

آموزش بهداشت و مشاوره

آموزش بهداشت و مشاوره در مورد روش های پیشگیری و مراقبت های دهانی با توجه به سن وشرایط هر کودک  

ادامه
دندانپزشکی تحت بیهوشی در دندانپزشکی دکتر اکرم ابراهیمی متخصص دندانپزشکی کودکان در کرج

ارتودنسی پیشگیری

ارایه درمان های  ارتودنسی پیشگیری برای جلوگیری از دست دادن پیش از موعد دندانها در سنین پایین

ادامه
دندانپزشکی تحت بیهوشی در دندانپزشکی دکتر اکرم ابراهیمی متخصص دندانپزشکی کودکان در کرج

دندانپزشکی تحت بیهوشی

درمان های دندانپزشکی تحت بیهوشی کودکان غیر همکار که مبتلا به ترس و اضطراب غیر قابل کنترل هستند

ادامه
دندانپزشکی تحت بیهوشی در دندانپزشکی دکتر اکرم ابراهیمی متخصص دندانپزشکی کودکان در کرج

درمان کودکان خاص

متخصص درمان کودکان با نیازمندی های خاص با روشهای روانشناسی کودکان

ادامه
دکتر اکرم ابراهیمی متخصص دندانپزشکی کودکان فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی از دانشکده دندانپزشکی تهران در سال 1378میباشد وی پس از گذراندن دوره تخصصی دندانپزشکی کودکان و کسب بورد تخصصی به عنوان هیئت علمی در دانشکده دندانپزشکی تبریز مشغول به تدریس شد. او در سال 1393 به عنوان هیئت علمی به دانشکده دندانپزشکی البرز منتقل گردید.
بیوگرافی

چرا ما ؟

کلینیک تخصصی دندانپزشکی دکتر اکرم ابراهیمی یکی از کلینیک های دندانپزشکی کودکان است است که با توجه به استاندارد های روانشناسی کودک زیر نظر متخصصین این امر طراحی شده است تا با بهره گیری از استاندارد های بهداشتی در محیطی آرام و کودکانه تا حد امکان، بهترین خدمات دندانپزشکی کودکان را ارائه دهد.

چرا ما ؟
دندانپزشکی تحت بیهوشی در دندانپزشکی دکتر اکرم ابراهیمی متخصص دندانپزشکی کودکان در کرج

متخصص درمان کودکان با نیازمندی های خاص با روشهای روانشناسی کودکان

دندانپزشکی تحت بیهوشی در دندانپزشکی دکتر اکرم ابراهیمی متخصص دندانپزشکی کودکان در کرج

درمان های دندانپزشکی تحت بیهوشی کودکان غیر همکار که مبتلا به ترس و اضطراب غیر قابل کنترل هستند

دندانپزشکی تحت بیهوشی در دندانپزشکی دکتر اکرم ابراهیمی متخصص دندانپزشکی کودکان در کرج

آموزش بهداشت و مشاوره در مورد روش های پیشگیری و مراقبت های دهانی با توجه به سن وشرایط هر کودک